ISO 39001:2012

Система за управление на безопасността на движението по пътищата
Публично обучение
18 Юни 2020
- Онлайн

Обучението запознава с изискванията на стандарта ISO 39001:2012 по отношение на безопасността на движението по пътищата. Поставя акцент на това как да се елиминра риска от възникване и предспоставките за създаване на пътни транспортни произшествия. Даява ясни правила и указания за прилагане на стандарта и съдаване на ефективна система за управление, която да повиши ефективността на организациите в този сектор. 

Стандартът ISO 39001 е приложим за всяка организация, която желае:

  • да подобрява показателя БДП (безопасност на движението попътищата/ Road traffic safety RTS)
  • да създава, внедрява, поддържа и подобрява системата си за управление на БДП
  • да се увери в съответствието с декларираната си политика по БДП
  • да докаже съответствие с ISO 39001
  • да удовлетвори изисквания на заинтересовани страни

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще ви помогне да вникнете в същността на стандарта и да разберете повече за 

  • изисквания за аспекти на безопасността като скорост, състояние на превозното средство, пътна инфраструктура, осведоменост на водача, маршрут и др
  • инструменти, който помагат да се намалят и да се елиминират риска от смърт и сериозни наранявания при ПТП
  • идентифицира елементите на добрата практика за управление на БДП , което да постигне желания резултат за БДП

 

Детайли за обучението

Онлайн
18 Юни
Модул 20 - ISO 39001:2012 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане
Лектор

инж. Жана Петрова

инж. Жана Петрова има опит като управител сектор “Хранене" в резиденция “Бояна”, външен експерт към ДАТ по категоризиране на туристически обекти, консултант по системи за управление в хотелиерството и туризма, водещ одитор на системи за качество и безопасност на храните

Цена
124 лв
Място на провеждане
Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 124 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение