iso/iec, iso, 27001, security, information, сигурност, информация

БДС EN ISO/IEC 27001:2017

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания

цена

124.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Бончо Антонов

ezik

Български език

Обучението по ISO/IEC 27001:2013 пояснява подробно понятията за сигурност на информацията, заплахи, рискове и обработки на рискове. Да представи принципите, върху които се базират системите за сигурност на информацията и коментира изискванията на стандарта ISO/IEC 27001 и направленията за изграждане на защити

Основни теми на обучението

  • Общо представяне на ключовите стандарти от серията ISO/IEC 2700X
  • Изясняване и коментар на основни понятия в сферата на сигурността
  • Връзка на външните и вътрешни фактори с обхвата и рисковете
  • Планиране, свързано с критерии, оценяване и обработване на рискове
  • Ресурси в полза на сигурността. Документиране на системата. Примери
  • Мониторинг, одити и прегледи на системата. Примери
  • Структура и основно съдържание на „контролите“ от Приложение А
  • Насочване към информационни източници и към „гуру“ центрове

Профил на участниците

Собственици на фирми и висши мениджъри от всички браншове. Системни администратори. IT сервизни специалисти. Ръководители и специалисти от държавната и общинска администрации. Проектанти на информационни системи и на клиентски софтуер. Оператори на IT, на специализирани и на публични услуги. Доставчици на услуги и продукти за „чувствителни“ сектори

Защо да изберете това обучение?

check Участниците получават достъпно и ясно изложение
check Дават се примери от Вашия бранш и казуси за обсъждане
check Коментират се степените на свобода, заложени в съдържанието на изискванията
check Предлагат се варианти за лесна и ефикасна на работа със стандарта
check Дават се идеи за цялостно и достатъчно, но пестеливо прилагане на ISO/IEC 27001:2017

 

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали
Обучението може да бъде реализирано също като:

firmeno obuchneie

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

18 - 26 Октомври 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Онлайн view
9 - 17 Декември 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение