ISO 22301:2012 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания

Модул 16
Публично обучение
5 Ноември
- София

цена

124.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

ВИЖ УЧЕБНОТО РАЗПИСАНИЕ 

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Осигуряване непрекъснатостта на бизнеса е ключов фактор за предоставяне на качествена услуга/продукт. Управлението на дадения процес е жизнено важно за организации в различни сфери на икономиката и в социалния живот: здравеопазване, осигуряване на комунални услуги, сигурност, финансов сектор, непрекъсваеми производства и други. Курсът по въвеждане на ISO 22301 дава на слушателите основни понятия за система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) както и аргументи за важността на нейното съществуване.

Основни теми на обучението

Разбиране на концепциите, подходите, методите и техниките, използвани за внедряване на система за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Разбиране на основните елементи на Системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Курсът коментира на достъпен език основните процеси, свързани със система за управление непрекъснатостта на бизнеса:

 • приложно поле на стандарта и основни понятия
 • термини и дефиниции – с пояснения  и примери
 • организационна основа за процеса на управление – лидерство, политики, роли, ресурси, комуникации и консултации, документи, прегледи и подобрения
 • процес на управление – стъпки, критерии, оценки, планове, въздействия, мониторинг

​​​​​​

Профил на участниците

 • Собственици и управители
 • Мениджъри производство
 • Мениджъри сигурност
 • Мениджъри съответствие
 • Ръководители на организации в сферата на обществената безопасност
 • Лица, които се интересуват от управление на непрекъснатостта на бизнеса
 • Лицата, които искат да придобият знания за основните процеси, свързани със система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ)
 • Заинтересовани фирмени партньори

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Предстоящи обучения

София
5 Ноември
Модул 16 - ISO 22301:2012
Лектор

Славчо Ненков

Сертифициран водещ одитор по стандарта ISO 22301:2012. Консултант с над 10-годишен опит по стандартите ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 9001.

Цена
185 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 185 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение