iso, 22000, haccp, food, safety

ISO 22000:2005

Система за управление на безопасността на храните

ISO 22000 изисква да се определят и оценят всички опасности, за които има основания да се допуска, че може да възникнат по хранителната верига – включително и опасности свързани с ползваните процеси, опаковки и оборудване. В резултат от тази оценка трябва ясно да се определи кои опасности следва да се контролират от фирмата, и кои – от доставчиците й.

Изискванията на ISO 22000 са базови и са за всяка фирма, която иска да въведе и прилага ефективна система за управление на безопасността на храните, независимо от вид, големина и продукт.

Предимството на стандарта ISO 22000, е че той e международно признат и може да се използва за целите на сертификацията навсякъде по хранителната верига и от всички оператори на храни.

Цената и срокът за въвеждането на система ISO 22000 и подготовката за сертификация зависят от конкретиката на всяка отделна фирма. За да получите оферта, моля да попълните формата за запитване

Предимства на Системата за управление на безопасността на храните ISO 22000:

  • подхожда системно към идентифицирането на опасностите, оценяването на рисковете и контролирането на опасностите;
  • фокусира върху превантивния контрол, който позволява опасностите да се елиминират или влиянието им да се редуцира в допустими граници;
  • създава възможност за по-ефективен регламентиран контрол за безопасност на храните;
  • повишава отговорността за безопасността на всички участници в хранителната верига;
  • дава рамката за производство на безопасни храни и защита на здравето на консуматора;
  • повишава имиджа на фирмата на международния и вътрешния пазар;
  • разширява пазарните позиции

Свържи се с нас

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение