ifs, logistic, food, transport, safe

IFS Logistics

Международен стандарт за безопасно транспортиране и складиране на храни (Модул 1F)

Цел на обучението е да представим изискванията и прилагането на IFS Logistics по отношение на качество, безопасност и нормативна база. Запознаване с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с IFS Logistics. Преминаване през етапите на разработване и внедряване на Система за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с IFS Logistics. Овладяване на механизмите за поддържане на системите за управление на безопасността на храните, съобразно  IFS Logistics. Затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на IFS Logistics. Създаване на организационна структура в съответствие с отговорностите, пълномощията и квалификацията на ключовия персонал.

Тематика

  • Структура на стандарта IFS Logistics
  • Видове одити. Система за оценка. Видове несъответствия. КО Критерии
  • Изисквания на стандарта
  • Раздел 1 от стандарта: Отговорност на висшето ръководство
  • Раздел 2 от стандарта: Система за управление на качеството
  • Раздел 3 от стандарта: Управление на ресурсите
  • Раздел 4 от стандарта: Извършване на услугите. Съхранение и дистрибуция. Транспорт
  • Раздел 5 от стандарта: Измерване, анализи и подобрения
  • Раздел 6 от стандарта: Хранителна сигурност


 

Свържи се с нас

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения