gmp, haccp, хассп, насср

GMP & HACCP

Публично обучение
11 Април 2024
- Онлайн

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Жана Петрова

ezik

Български език

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, т.е. Анализ на риска и критични контролни точки) засяга фирми, звена на „хранителната верига”, които оперират в страни, чиито закони налагат системата като задължителна или клиентите я изискват. Доскоро това бяха САЩ, но НАССР се разпространи бързо и бе наложен в страните от ЕС, а също в Канада, Израел, ЮАexР, Австралия, Нова Зеландия, Бразилия, Япония и Близкия Изток, а и в други страни, които възприемат Codex Alimentarius насериозно. НАССР е задължителна норма в европейското техническо законодателство. НАССР е задължителен по българския Закон за храните.

Обучението запознава с принципите и методите за управление на безопасността по хранителната верига. Ще разгледаме основните моменти в работата със Системи за управление на безопасността на храни, опаковки, напитки, съставки за храни, фуражи и др;

 • овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните;
 • затвърждаване и актуализиране на знанията по прилагане на нормативните изисквания 

Основни теми на обучението

 • Обхват и приложимост на Системата за управление
 • Приложими нормативни изисквания/законодателна рамка
 • Тълкуване на приложимите термини и определения
 • Роли и отговорности на ключов персонал. Формиране на НАССР екип
 • Запознаване с Добри производствени и хигиенни практики (програми-предпоставки) в съответвие с Codex Alimentarius; ISO/TS 22002:1; ISO/TS 22002:2 и др.)
 • Внедряване, верификация и доказателства за прилагане на ДПП/ДХП
 • Дейности - планиране и съдържание на НАССР план. Методика и анализ на риска. Идентификация и анализ на опасностите. Определяне на ККТ и КТ. Мониторинг на ККТ.
 • Оперативно управление на КТ
 • Управление на несъответстващи продукти; Система за проследимост; обратна информация от клиенти и изтегляне на продукти. Коригиращи действия.
 • Валидиране. Верификация. Вътрешни одити

Профил на участниците

Обучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи в обекти, които са част от хранителната верига. Това включва фирми  произвеждащи и търгуващи с храни, материали за контакт с храни, съставки, адитиви и др., вкл. производители и търговци на фуражи и фуражни добавки. 

Защо да изберете това обучение?

check Сверяване на часовника с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните check Самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни
check

Увереност при управление на безопасността по време на производство

check Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта
check

Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност

check

Ще придобиете практически знания за изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на безопасни хранителни продукти

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн
11 Април
Модул 1H - GMP & HACCP
Лектор

инж. Жана Петрова

JanaPetrova

инж. Жана Петрова

Има над 30 годишен опит в  професионалната общност на хранително вкусовата промишленост и туризма. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO 9001, ISO 14001; ISO 22000; НАССР и GMP; ISO 39001; ISO 45001; FSSC; IFS Food.

Тя е инженер технолог хранително вкусова промишленост и магистър по публична администрация. Tитулярен преподавател в Алфа Куолити от 2005г. с придобита професионална квалификация „Учител“.

Водещ одитор от 2011г.  и към момента е титулярен Водещ одитор в Алфа Куолити сертификация по ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 39001; ISO 45001 и FSSC 22000.

 

Цена
150 лв
Място на провеждане
Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда онлайн под формата на конферентен разговор и присъствено. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 150 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение