globalgap, gg, глобъл гап

GLOBAL GAP

Световни добри земеделски практики

GlobalGAP дава условия за устойчиво и безопасно производство, които, ако фермерите ги изпълнят,получават трайно доверие от преработвателите, търговците и крайния купувач. Чрез този стандарт фермерите увеличаватвъзможността да реализират своята продукция на световния и вътрешния пазар, защото сертификатът потвърждава нейната безопасност. Това се отнася и за биологично чисти продукти и за тези, отгледани по класически начин.
Растениевъдите и животновъдите могат да решат да се сертифицират по Global GAP или да не го направят (това е доброволно), но на световния пазар има натиск да се въвежда този стандарт.

Стандартът съдържа система от глобални изисквания, справочник за добрите земеделски практики, контролни точки, както и елементи от други по-малко познати практики, като:

  • ICM: Integrated Crop Management – Практики за интегрирано управление на посевите;
  • IPC:  Integrated Pest Control – Практики за интегриран контрол върху вредителите;
  • IFA:  Integrated Farm Assurance – Интегрирани фермерски практики.

GlobalGAP покрива изисквания към широк кръг земеделски продукти, предназначени за пряка консумация и преработка. Обект на GlobalGAP са секторите: фуражи, зеленчуци и плодове, цветя и декоративни култури, животновъдство, рибовъдство и аква култури и др.

За да бъде сертифициран, един производител трябва да докаже съответствие на два етапа – първо, да набере необходимия брой контролни точки от въпросника за самооценка; второ, да защити своята самооценка на годишни одити пред акредитиран орган за сертификация.

Въпросникът за самооценка включва повече от 200 въпроса, наричани контролни точки. Кандидатстващият производител доказва съответствие, покривайки 100% от приложимите първостепенно задължителни контролни точки, 95% от второстепенно задължителните контролни точки и възможно най-голям брой от препоръчителните контролни точки.

Сертификацията GlobalGAP е препоръчителна, но при растящата пазарна конкуренция на практика тя става задължителна. На Европейския пазар търговските вериги вече изискват от доставчиците си, произвeждащи земеделска продукция, сертификация по GlobalGAP. Ето някои от тези вериги: Albert Heijn, McDonald’s Europe, Metro, Tesco, а и много други.

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения