gdp, good, distribution, practice, medicine, pills, standart

GDP

Добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба (модул 1G)
Публично обучение
11 Ноември
- София

Съгласно Ръководство от 7 март 2013 година за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба обучението е предназначено за:

 • Представители на производители на лекарствени продукти
 • Лица получили разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти
 • Длъжностни лица отговарящи за цялостната дейност по управление на дистрибуторските практики (Управители на фармацевтични складове)
 • Длъжностни лица отговорни  за осъществяване на дейностите при блокиране и изтегляне на лекарствени продукти
 • „Посредници“ -  лица, които участват в дейности по продажбата или закупуването на лекарствени продукти, с изключение на дистрибуцията на едро, които не включват физическото боравене и които се изразяват в договаряне, независимо и от името на друго юридическо или физическо лице (чл.1, § 17a от Директива 2001/83/ЕО).

ТЕМАТИКА

 • Въведение в GDP - обща информация, Нормативни изисквания за лекарствени продукти за хуманна употреба. Цели и  принципи на ДДП
 • Tермини и определения.
 • Управление на документацията
 • Система за управление на качеството
 • Управление на дейности, възложени на външни изпълнители
 • Преглед и мониторинг от ръководството
 • Управление на риска, свързан с качеството
 • Управление на персонала. Отговорно длъжностно лице и друг персонал – компетентност, отговорности и пълномощия.
 • Обучение на персонала. Хигиена на персонала
 • Изисквания към Помещения, оборудване, работна среда. Контрол и поддръжка. Внедряване и поддържане на Компютризирани системи
 • Мониторинг и Изпитвания за определяне на годността на помещенията и оборудването и за одобряване на процеси.
 • Операции: Управление на доставчици, входящ контрол и съхранение; Унищожаване на залежали стоки, Вземане. Снабдяване. Износ; Транспортиране
 • Управление на оплаквания, върнати, подозрителни и фалшифицирани лекарствени продукти и изтегляне на лекарствени продукти
 • Управление на дейности, възлагани на външни изпълнители
 • Самоинспекции, вътрешни одити
 • Управление  на посредници - специфични разпоредби

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА 

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Предстоящи обучения

София
11 Ноември
1G - GDP
Лектор

инж. Жана Петрова

инж. Жана Петрова има опит като управител сектор “Хранене" в резиденция “Бояна”, външен експерт към ДАТ по категоризиране на туристически обекти, консултант по системи за управление в хотелиерството и туризма, водещ одитор на системи за качество и безопасност на храните

Цена
124 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 124 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение