првенция, корупция, риск, управление

Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в организацията

Спри корупцията сега!

 

цена

225.00 лв

Цената е за един участник в обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

8 учебни часа

 ВИЖ УЧЕБНОТО РАЗПИСАНИЕ

vodesht

Йордан Карабинов

ezik

Български/Английски език

 

Идеята на обучението е да демонстрира отделните 24 елемента от системата за превенция на корупцията и измамите. Всеки елемент ще бъде представен с практически примери. В резултат от обучението ще можете успешно да внедрите и прилагате тази система във вашата организация.

Профил на участниците

 • Собственици;
 • Членове на Управителни Съвети;
 • Надзорни съвети и Одитни комитети;
 • Оперативни мениджъри в областта на Финанси, Счетоводство, Риск, Човешки ресурси, Корпоративна сигурност и Съответствие. Вътрешни и външни одитори.

Основни теми на обучението

 1. Ролята на висшето ръководство относно системата за превенция на корупцията и измамите
 2. Как да идентифицираме индикатори за корупция и измами
 3. Добавената стойност от наличието на Етичен Плакат
 4. Инструкция за подаване на сигнали – ползи и подходи за разпространение
 5. Ефективни канали за подаване на сигнали за корупция и измами
 6. Подход за разследване на случаи на корупция и измами
 7. Отношение към разкритите измамници
 8. Годишни тестване и сертификация на служители относно корупция и измами

 

Защо да изберете това обучение?

check

Ще сравните вашата система за превенция на корупцията и измамите с най-добрите практики в областта

check

Ще може да предложите подобрения във вашата система за превенция

check

Ще придобиете увереност и сигурност за ефективни подобрения и във вашата  система за превенция

check За да научите коя е подходящата стратегия за управление на всеки риск
check

За да можете да прецизирате нивото на риск апетит за организацията

check За да можете да дефинирате отговорностите на всеки служител за управлението на риска

​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси.

certificate

 След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението  
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация