excel-public-training

Гъвкави отчети с ЕXCEL

Публично обучение
31 Май 2022
- Онлайн

цена

124.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Елвира Николова

ezik

Български език

Ексел е най-разпространеният софтуер за работа с данни. Голяма част от хората използват Ексел ежедневно, но не познават добре неговите възможности. Бизнесът се нуждае от бързи решения, а те се намират в анализа и извличането на информация от много данни. Това често е предпоставка за забавяне и неефктивност на процеса на вземане на решения.

Стандартните работни листа на Ексел съдържат множество редове и колони. Недостатъкът им е, че трудно можем да ги променяме, пренареждаме и анализираме. Пивот таблиците са вграден инструмент на Ексел, чрез който данните могат да бъдат динамично сортирани, филтрирани и пренареждани, това позволява много бързо да се създават справки и отчети, който отговорят на конкретни въпроси и подчертават различни аспекти на данните

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за хора, които работят с Ексел, изготвят отчети и справки и искат да подобрят ефективността си. Подходящо е както за хора, работещи ежедневно с програмата, така и за начинаещи, които имат малък опит

ТЕМАТИКА

 • Ефективен анализ
 • Какво представляват Пивот таблиците и за какво се използват
 • Кои данни са подходящи за Пивот таблици
 • Изисквания към входните данни за Пивот таблици
 • Формули за изчистване на данни
 • Създаване на Пивот таблици
 • Характеристики и особености на полето Pivot table Fields list
 • Съставяне на гъвкави отчети
 • Филтриране на Пивот таблици: Report filter, Value Filter, Label filter
 • Сортиране на Пивот таблици
 • Възможности за изчисления чрез полето Value Fields Settings (Sum, Count, Average, Min, Max)
 • Представяне на числовите данни в проценти
 • Форматиране на Пивот таблици: Subtotals, Grand Totals, Report Layout, Blank Rows и т.н.
 • Преименуване на редове и колони. Задаване на име на Пивот таблици
 • Групиране на данни в Пивот таблица
 • Добавяне и актуализиране на данни
 • Маркиране, изтриване и преместване на Пивот таблици

След този курс ще можете да използвате силата на ефективния анализ, за да създавате бързи, точни и гъвкави отчети и справки, необходими за вземането на информирани и интелигентни решения, както и да:

 • определяте качеството на наличните данни
 • изчиствате и подготвяте некачествените данни
 • създавате Пивот таблици
 • филтрирате и сортирате данните в Пивот таблицата
 • извършвате изчисления
 • представяте средна, максимална и минимална стойност
 • представяте числовите данни в проценти
 • форматирате  Пивот таблица
 • преименувате редове и колони и да задавате име на Пивот таблицата
 • групирате данните
 • добавяте и актуализирате данните във вече създадена таблица
 • маркирате, изтривате и премествате Пивот таблицата

МЕТОД НА РАБОТА

 • Лекции
 • Демонстрации
 • Упражнения

ВАЖНО! Обучението изисква ползване на персонален компютър и всеки участник трябва да си осигури такъв. В случай, че не разполагате с лаптоп ние можем да Ви предоставим под наем

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Детайли за обучението

Онлайн
31 Май
Гъвкави отчети с ЕXCEL
Лектор

Член на преподавателския екип на Алфа Куолити

Инж. Бистра Димитрова, инж. Виолета Найденова, инж. Жана Петрова, инж. Яна Григорова, доц. Анастас Кехайов, инж. Бончо Антонов, инж. Камен Кънев

Цена
124 лв
Място на провеждане
Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order

Отстъпка: 5%

цена: 117.8 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение