konsultacia, individualno, konsultirane, biznaes konsultacia, бизнес консултация, индивидуална консултация, консултация

Индивидуални консултации

“Президентската” консултация представлява свободна беседа, целяща проблемът да бъде видян през призмата на нашия опит, а той не е малък – ние сме събрали “база знания” с готови решения на доста от типичните проблеми на бизнеса. 
Понякога нещата са доста прости: Този проблем вече е решен в предприятие еди кое си. Там постъпиха така и така. Успяха, не успяха (защо?).
Нещата не винаги са така прости – условията в другото предприятие може да са доста различни и техният подход да не е подходящ за условията на Вашата фирма. Но дори тогава информацията пак не е излишна. 
Най-чести теми за индивидуални президентски консултации са следните:

 • преодоляване на съпротива към промени;
 • системи за оценка;
 • атестиране и заплащане;
 • методи за мотивиране;
 • екипни форми на изпълнение на иновационни проекти;
 • анализ и проектиране на организационни структури;
 • изграждане на фирмени функции на предприятието (маркетинг, иновация, логистика, персонал и пр.);
 • производствени разходи;
 • реинженеринг на производствената система;
 • ревизия на вътрешни и външни кооперации;
 • ревизия и актуализация на пазарно-продуктов профил;
 • партньори за търговско или промишлено коопериране;
 • изграждане на управленски екип;
 • личен управленски стил.

За запитвания търсете доц. Анастас Кехайов, 
управител на "Алфа Куолити", моб. 088 67 67 222

Виж още подобни обучения

Запитване за проект по Индивидуални консултации

View your previous submissions
Изберете теми