konsultacia, individualno, konsultirane, biznaes konsultacia, бизнес консултация, индивидуална консултация, консултация

Индивидуални консултации

“Президентската” консултация представлява свободна беседа, целяща проблемът да бъде видян през призмата на нашия опит, а той не е малък – ние сме събрали “база знания” с готови решения на доста от типичните проблеми на бизнеса. 
Понякога нещата са доста прости: Този проблем вече е решен в предприятие еди кое си. Там постъпиха така и така. Успяха, не успяха (защо?).
Нещата не винаги са така прости – условията в другото предприятие може да са доста различни и техният подход да не е подходящ за условията на Вашата фирма. Но дори тогава информацията пак не е излишна. 
Най-чести теми за индивидуални президентски консултации са следните:

 • преодоляване на съпротива към промени;
 • системи за оценка;
 • атестиране и заплащане;
 • методи за мотивиране;
 • екипни форми на изпълнение на иновационни проекти;
 • анализ и проектиране на организационни структури;
 • изграждане на фирмени функции на предприятието (маркетинг, иновация, логистика, персонал и пр.);
 • производствени разходи;
 • реинженеринг на производствената система;
 • ревизия на вътрешни и външни кооперации;
 • ревизия и актуализация на пазарно-продуктов профил;
 • партньори за търговско или промишлено коопериране;
 • изграждане на управленски екип;
 • личен управленски стил.

За запитвания търсете доц. Анастас Кехайов, 
управител на "Алфа Куолити", моб. 088 67 67 222

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение