Развитие на човешките ресурси

„Алфа Куолити“ споделя опит като консултант на редица фирми, които са успели да намерят собствени модели и механизми за развитие на истински ефективен персонал. Целта на обучението е да се дадат принципи и практически съвети за това как фирмата може да изгради своя система по персонала, без да преоткрива колелото, но и без да копира механично чуждестранни решения, които са неудачни или неприложими в български условия

АУДИТОРИЯ
Собственици и управители на български, чуждестранни и смесени фирми, действащи в България и с български персонал. Мениджъри по персонала. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

ТЕМАТИКА

  • Идея за структуриране на функцията Персонал
  • Принципи на основни подсистеми на Системата по персонала
  • Интегриране на системата Персонал с други фирмени системи
  • Фамилиаризация, респонсабилизация, мотивация
  • Ефективност на персонала – от какво зависи и как да се повиши
  • Документиране на Системата по персонала
  • Цели и план по персонала

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА
Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи обучения

София
8 Май
Развитие на човешките ресурси
Лектор

доц. Анастас Кехайов

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

Цена
285 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 18:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация; 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 285 лв. без ДДС
Данни за фирмата