Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

 

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Фирмените обучения се изпълняват по специална заявка за фирми, които имат потребност да обучат група свои служители. След определяне на потребностите на клиента учебният материал и учебните форми се адаптират или изготвят на ново, за да се постигне пълно съответствие със спецификата на дейността Ви. Учебната тема е по избор, като може да бъде и тема от обявените публични обучения

Датите се съгласуват предварително, така че да са удобни и за двете страни. Провеждат се на удобно за Вас място (Ваша учебна зала или подходящ хотел)
Цената на обучението не зависи от големината на групата и затова във фирмените обучения е полезно да се включат максимален брой служители
Оферта можем да представим след конкретно запитване от Ваша страна

Темите могат да включват ВСИЧКИ ТЕМИ НА ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ, както и:
 • Стратегическо планиране и формиране на фирмени политики
 • Иновационен маркетинг и модерни тенденции в иновациите
 • Търговски маркетинг. Методи за дистрибутиране и продаване
 • Управление на персонала и развитие на човешките ресурси
 • Принципи и методи на тоталното управление на качеството
 • Анализ и управление на свързани с качеството разходи и загуби
 • Организационно проектиране на управленски технологии
 • Инженеринг и реинженеринг на системи за управление
 • Методи за генериране, оценка и избор на вариантни решения
 • Методи за диагностика и анализ на проблеми и причини
 • Увод в основите на управлението (Бейзик-мениджмънт)
 • Формулиране и възлагане на задачи и контрол на изпълнението
 • Определяне, формиране, сработване и ръководство на екипи
 • Преодоляване на съпротивата срещу новостите и промените
 • Убеждаване, ангажиране и привличане на съмишленици
 • Активиране и респонсабилизиране за постигане на дадена цел
 • Меко управление на конфликти и изглаждане на напрежения
 • Превенция на стреса и управление на стресовите ситуации
 • Подготовка и водене на търговски разговори и преговори
 • Промоция и продажба на идеи пред висшето ръководство
 • Ефективност на производството - Lean
 • Управление на риска и техники за решаване на проблеми
 • Комуникационни умения, екипно лидерство и Kaizen
 • Осемте стълба на TPM - Тотална продуктивна поддръжка
 • Европейско финансиране за бизнеса - Как да кандидатстваме?
 • Продажбени умения - практически курс, включващ НЛП похвати
 • НЛП за Мениджъри - Бъди влиятелен, убедителен и успешен лидер