LEAN производство в България

публикувано на 09.08.2017 г.


Алфа Куолити представя идеите и инструментите на Lean Production и техните приложения в български фирми.
Ние сме готови да съдействаме за диагностика, одит и обучения по:

❯ Lean Basic

❯ Lean Master Class

❯ Lean инструменти

❯ LEAN диагностика

❯ Lean Клуб към Алфа Куолити