Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ISО ▪ IEC ▪ BS

Модулни семинари по международни и международно признати стандарти

Подготовка на представители на ръководството, вътрешни одитори и мениджъри на стандартизирани системи за управление

СОФИЯ ❖ ПЛОВДИВ ❖ ВАРНА

Целта на обученията е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Обучението е подходящо за:

  • ръководители на организации;
  • представители на ръководството;
  • одитори „от втора страна“;
  • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
  • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
  • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

ПРОГРАМА

Модул
Тема
Пловдив
София
Варна
 

M 3
ISO 19011:2011
Указания за одит на системи за управление (задължителен за обучаващите се за вътрешен одитор) {програма}
15
ноември
25
октомври
05
декември

M 4
Мениджър на системи за управление.
Организационни и човешки аспекти на стандартизацията на управлението (задължителен за обучаващите се за мениджъри на системи за управление) {програма}
13
ноември
23
октомври
08
декември

M 2А
ISO 9001:2015
Система за управление на качеството - нова версия {програма}
14
ноември
24
октомври
04
декември

M 5А
ISO 14001:2015
Система за управление на околната среда - нова версия {програма}
16
ноември
26
октомври
06
декември

M 6
BS OHSAS 18001:2007
Система за здравословен и безопасен труд {програма}
13
ноември
27
октомври
07
декември

M 7
ISO/IEC 27001:2013
Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията {програма}
 
26
октомври
06
декември

M 11
ISO/IEC 20000-1:2011
Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Спецификация {програма}
 
27
октомври
07
декември

М 1
GMP, НАССР, ISO 22000:2005 – Системи за управление на безопасността на храните
16
ноември
30
ноември


М 1А
IFS (International Food Standard) Food version 6 – Международен стандарт за храните
17
ноември
01
декември


М 19
ISO 31000:2009
Управление на риска. Принципи и указания {програма}
 
12
октомври
 

М 8
IATF 16949:2016
Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното производство и съответните организации доставчици {програма}
 
20
октомври
   

ДЕТАЙЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Цена:  за един участник, за един учебен модул - 124 лв, отделно ДДС.
Цената включва обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни и помощни учебно-методически материали.  
Плаща се по банков път. IBAN:BG41FINV91501015182570 BIC: FINVBGSF
Отстъпки:  Спрямо заявката

Място на провеждане:
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
гр. Пловдив, бул. Руски 38, ЕКСПО Хотел - конферентна зала
гр. Варна, ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид - конферентна зала (модули 2А, 3, 5А, 6, 4)
Хотел Дивеста, ул. Христо Самсаров 1 - конферентна зала (модули 7 и 11)
гр. Велико Търново, к-с Арбанаси, Хотел Арбанашки хан - конферентна зала

Време: от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпки. За София х-л Легенди. За Пловдив х-л Алинас. За Варна и Велико Търново в съответния хотел, в който се провежда обучението

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00ч.тел./факс 02-8624903 и тел. 02-8687531, e-mail: office@alphaquality.org

Какво обучение да изберем?
ISO СПЕЦИАЛИСТ
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР И МЕНИДЖЪР
Ако посетите само един модул за конкретен стандарт, получавате Удостоверение за преминато обучение по този стандарт. Можете да посетите един или повече модули
Ако посетите модул за конкретен стандарт + модул 3 (ISO 19011), получавате Удостоверение за Вътрешен одитор на съответната стандартизирана система за управление. Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 3 и един или повече модули за конкретни стандарти)
При посещение на специализиран стандарт + модул 3 + модул 4, получавате Удостоверение за Вътрешен одитор и Мениджър настандартизирана система за управление. Продължителността на курса е минимум три учебни дни (вкл. модул 3, модул 4 и един или повече модули за конкретни стандарти)

Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити България. Продължителността на обучението се определя от броя на стандартите, с които искате да се запознаете

Как да се запишете за обучение?

Регистрацията става чрез попълване на ЗАЯВКА. След като попълните информацията в нея, я изпратете на електронната ни поща: office@alphaquality.org

  • Модули
  • Възможни комбинации от модули
M 1
GMP, НАССР, ISO 22000:2005 – Системи за управление на безопасността на храните
M 1А
IFS (International Food Standard) Food version 6 – Международен стандарт за храните
M 1Б
GobalGAP – Световен стандарт за безопасни и устойчиви практики в аграрния сектор
M 1В
FSSC 22000 – Международна схема за сертифициране на Системи за управление на безопасността на храните.
M 1C

IFS Logistics – Международен стандарт за стандарт за логистика на храни

M 1D
IFS Global Markets Food
M 1F
IFS HPC (household and personal care products)
М 2
БДС EN ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството. Изисквания
M 3
БДС EN ISO 19011:2011 – Указания за одит на системи за управление
M 4
Мениджър на системи за управление. Организационни и човешки аспекти при въвеждане  и поддържане на стандартизирани системи за управление
M 5
БДС ЕN ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане
M 6
BS OHSAS 18001:2007 и OHSAS 18002:2008  – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труда
M 7
БДС ISO/IEC 27001:2014  –  Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
M 8
IATF 16949:2016 – Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното производство и съответните организации доставчици
M 8А
БДС EN ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове
M 9А
TQM – Принципи и работна методология на тоталното управление на качеството /1/
M 9Б
TQM – Принципи и работна методология на тоталното управление на качеството /2/
M 10А
Six Sigma – Въведение в статистическите методи и постоянните подобрения /1/
M 10Б
Six Sigma – Въведение в статистическите методи и постоянните подобрения /2/
M 11
ISO/IEC 20000-1:2011 – Система за управление на качеството на ИТ-услугите
M 12
ISO 28000:2007 – Система за управление на сигурността  на доставките
M 13
„Пока-йоке” – управление на производствено движение за рационализации и новаторство на работното място”
M 14
БДС EN ISO 50001:2011 – Energy management systems / Системи за енергийно управление
M 15
SA 8000 – Системата за управление на социалната отговорност
M 16
BRC – Безопасност на храните - Global Standard for Food Safety - Issue 6
M 17
ISO 17100:2015 – Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на писмени и преводачески услуги
М 18
БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране.
Практическа част: Метрологична проследимост на средствата за измерване
М 19
БДС ISO 31000:2011 – Управление на риска. Принципи и указания
Вътрешен одитор Мениджър и Вътрешен одитор на система за управление
М2, М3 М2, М3, М4 ISO 9001 – качество (на продукта)
М3, М5 М3, М4, М5 ISO 14001 – околна среда
М3, М6 М3, М4, М6 BS OHSAS 18001 – здраве и безопасност при работа
М1, М3 М1, М3, М4 ISO 22000 – безопасност на храните
М1-a, М3 М1-a, М3, М4 IFS Food – безопасност на храните
М1-б, М3 М1-б, М3, М4 Global GAP – безопасност на аграрните продукти
М3, М7 М3, М4, М7 ISO/IEC 27001 – сигурност на информацията
М3, М12 М3, М4, М12 ISO 28000:2007 – сигурност по веригата на доставките
М3, М11 М3, М4, М11 ISO/IEC 20000-1 – качество на IT-услугите
М2, М3, М8 М2, М3, М4, М8 ISO/TS 16949 – качество, автомобилен бранш
М2, М3, М8-a М2, М3, М4, М8-a ISO 13485 – качество, медицински продукти
М2, М3, М9, М10 М2, М3, М4, М9, М10 TQM – тотално качество
М2, М3, М5 М2, М3, М4, М5 интегрирана система ISO 9001 + ISO 14001
М2, М3, М6 М2, М3, М4, М6 интегрирана система ISO 9001 + BS OHSAS 18001
М2, М3, М5, M6 М2, М3, М4, М5, M6 интегрирана система ISO 9001 + ISO 14001 + BS OHSAS 18001
М1, М2, М3 М1, М2, М3, М4 интегрирана система ISO 9001 + ISO 22000
М2, М3, М7 М2, М3, М4, М7 интегрирана система ISO 9001 + ISO 27001
М2, М3, М11 М2, М3, М4, М11 интегрирана система ISO 9001 + ISO 20000
М2, М3, М1 М2, М3, М4, М12 интегрирана система ISO 9001 + ISO 28000

При участие в една от горните комбинации от модули се издава съответно удостоверение за Вътрешен одитор или за Вътрешен одитор и мениджър. Признаваме участия в предишни наши семинари, включващи темата ISO 19011, както и обучения от компетентни обучители. За участие в отделни модули извън горните комбинации издаваме Удостоверение за участие в обучение, но то не е Удостоверение за Вътрешен одитор. Удостоверението за Вътрешен одитор не е Сертификат от международно регистриран курс за външни одитори!


Преподавателски екип: Инж. Бистра Димитрова, инж. Виолета Найденова, инж. Жана Петрова, инж. Яна Григорова, доц. д-р Анастас Кехайов, инж. Бончо Антонов, проф. д-р Иван Вучков, инж. Камен Кънев, инж. Румен Стефанов