Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

IATF 16949:2016

Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици

20 октомври 2017 г. София

За да се запознаете в детайли със стандарта и да се подготвите за преход от ISO/TS 16949 към IATF 16949, организираме специализирани обучения и семинари. Може да посетите нашите публични обучения в София, Варна или Пловдив или да организираме фирмено обучение на място при Вас.

Обучението е подходящо за:

 • ръководители на организации;
 • представители на ръководството;
 • одитори „от втора страна“;
 • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
 • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
 • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

IATF 16949: 2016 съдържа специфични изисквания по прилагане на ISO 9001:2015 в автомобилната промишленост. За да се вникне в тези допълнителни изисквания на IATF 16949, трябва да се познават изискванията на ISO 9001:2015. На колеги, които не познават ISO 9001:2015, препоръчваме да посетят модул М2А, специално посветен на този стандарт.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧEНИЕТО

1. Въведение

 • принципи за управление на качеството;
 • процесен подход;
 • PDCA;
 • мислене, основано на риска;

2. Обхват. Термини и определения

3. Контекст на организацията

4. Лидерство

5. Планиране

6. Ресурси

7. Дейности

8. Резултатност на изпълнението

9. Подобрения

10. Програма за внедряване

След обучението Вие ще:

 • познавате системата за управление на качеството, съгласно IATF 16949
 • внедрявате системи за управление на качеството, съгласно IATF 16949
 • управлявате системи за управление на качеството, съгласно IATF 16949

ВОДЕЩ
Инж. Камен Кънев има висше техническо образование и специализации, консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити, с над 20 годишен опит в практическото прилагане на системите за управление на качеството, вкл. IATF 16949, ISO/TS 16949, DGQ/EOQ сертифициран одитор

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ
Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Решаване на практически казуси

Изтегли програма на семинара

Място на провеждане: София, кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27

Продължителност на курса: 1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

Цена:  124 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

 

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org