ЕВРОПЕЙСКА SPA-СЕРТИФИКАЦИЯ НА SPA-ХОТЕЛИ, SPA-СЕЛИЩА, SPA-ДЕСТИНАЦИИSPA-хотелиерството е динамичен и ефективен клон на туризма в целия свят и ще има отлични дадености за развитие у нас, ако не пострада от недобросъвестна конкуренция.
За да привлича клиенти, всеки втори хотел е SPA, та даже и да си няма минерална вода. Може да разграничите вашия SPA-хотел от хотели-самозванци. Начинът това да се чуе и разбере, особено от чуждестранния клиент, това е Европейската SPA-сертификация.
ЕSPА (Европейска SPA-асоциация) пое роля на “чадър”, за да открои истинските SPA-хотели от неистинските SPA-хотели чрез механизма на независимата сертификация. ЕSPА разработи правила и критерии (Quality Standards for European SPA’s) за това кое може да бъде SPA и кое не. Усвояването на правилата и практическото покриване на тези критерии води до сертификация SPA-хотел, SPA-селище и дори SPA-дестинация.
Сертификацията ЕSPА много прилича на сертификацията по вече познатите в бизнеса системи за управление (ISO 9001, ISO 22000, НАССР и др.).
За да пристъпи към процедура по SPА-сертификацията, хотелът трябва да има сертифицирани системи за управление на качеството (ISO 9001) и безопасността при хранене (ISO 22000 или поне НАССР).
Като консултанти в туристическия бранш, готови сме да помагаме за въвеждане на правилата и покриване на критериите на Quality Standards for European SPA’s. Ако един SPА-хотел вече е въвел ISO 9001 или ISO 22000, или и двете системи, това е добра база за надграждане с критериите на Quality Standards for European SPA’s.

 

ОБУЧЕНИЯ


Алфа Куолити организира публични обучения за запознаване с изискванията на стандартизираните системи за управление. Може да видите актуалната ни учебна програма в раздел ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ. За да се регистрирате е необходимо да изпратите попълнена ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ  на office@alphaquality.org

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ на място е подходящо при обучение на повече и от 8 човека от една фирма или когато работния процес не позволява отсъствие на работещите. За да получите оферта, изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ