Кариера с Алфа Куолити

"Алфа Куолити" е водеща консултантска и обучителна фирма с опит над 27 години.
С цел да разшири дейността си по обучения и по консултиране на проекти, "Алфа Куолити" непрестанно търси ентусиазирани и опитни специалисти, които да се присъеднят към екипа.

Преподавател по IATF 16949:2016 и изискваните от стандарта методи

Изисквания
Образование – Висше техническо, природонаучно или икономическо образование.
Знания – Математическа статистика, Теория на търсенето, Планиране на експеримента.
Знания – Организация на автомобилостроителното производство, приложими принципи и практики на TQM, специфични стандарти и свързаните с тях методически инструменти.
Опит – Опит във въвеждане и прилагане на ISO/TS 16949:2009 и/или IATF 16949:2016. Умения – Да преподава: 1) за стандарта IATF 16949:2016 с разбиране и тълкуване на разликите спрямо ISO 9001:2015 и ISO/TS 16949:2009; 2) за методите на SPC, за APQP, PPAP, MSA, Control Plan, FMEA, DFMEA, PFMEA, FTA, DFSS, RCA и QFD и други методи и методологии, прилагани в автомобилостроенето.
Стаж – минимум 4 години стаж в технически или в производствен ресор в предприятие от автомобилостроенето или друг бранш със сродна производствена логика.
Компютърни умения – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Един чужд език на добро работно ниво (английски, немски или френски).

Задачи
Самостоятелно или в екип подготвя и провежда публични обучения и фирмени обучения „на място“ за IATF 16949:2016 и за изискваните от стандарта методи. Консултира клиенти на „Алфа Куолити“ при избора, въвеждането и прилагането на тези методи.

Договор с Алфа Куолити
Ангажиментът към „Алфа Куолити“ не е предмет на трудов договор и не представлява форма на постоянна заетост. „Алфа Куолити“ сключва договор за повременни услуги с частно лице (граждански договор) или с негова фирма (договор за подизпълнителство). Лицето или негова фирма, като част от привлечения персонал на „Алфа Куолити“, предоставя обучителни или консултантски услуги според своята компетентност и в обем, определен от нуждите на текущите договори, сключени от „Алфа Куолити“ с нейни клиенти.

Въвеждане
"Алфа Куолити" осигурява обучение и подкрепа за развитие на знанията и уменията.

Изискуеми документи
  1. Професионална биография на български език с актуална снимка: образование, други обучения, заемани позиции и детайли за задачите и отговорностите, текуща позиция.
  2. Удостоверения от обучения по стандарти и методи, свързани с темата на конкурса.
  3. Самооценка за нивото на познаване и владеене на IATF 16949 и „неговите“ методи.
  4. Кратко мотивационно писмо, от което да проличи разбиране на дейността на "Алфа Куолити" и нагласа за вписване в идеите и принципите на нашата фирмена култура.
  5. Препоръки (само ако те съдържат оценки за реален опит в автомобилостроенето).

Позиции 1), 3) и 4) са задължителни.

Адрес за представяне на документите: office@alphaquality.org

Ще известим одобрените по документи кандидати за следващите етапи на подборната процедура


LEAN консултант

Изисквания
Образование – висше техническо или природонаучно образование.
Знания – задълбочено теоретично и практическо познаване на принципите и методите на Lean производството и на методическите инструменти на постоянните подобрения.
Стаж – минимум 4 години индустриален стаж в технически или в производствен ресор.
Компютърни умения – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Един чужд език на добро работно ниво (английски, немски или френски).

Задачи
Самостоятелно или в екип подготвя и прави публични и фирмени обучения „на място“ за разясняване и прилагане на принципите и инструментите на Lean производството.
Самостоятелно или в екип консултира фирми и организации, клиенти на "Алфа Куолити", при избора и при практическото въвеждане на отделни или свързани Lean инструменти.

Договор с Алфа Куолити
Ангажиментът към „Алфа Куолити“ не е предмет на трудов договор и не представлява форма на постоянна заетост. „Алфа Куолити“ сключва договор за повременни услуги с частно лице (граждански договор) или с негова фирма (договор за подизпълнителство). Лицето или негова фирма, като част от привлечения персонал на „Алфа Куолити“, предоставя обучителни или консултантски услуги според своята компетентност и в обем, определен от нуждите на текущите договори, сключени от „Алфа Куолити“ с нейни клиенти.

Въвеждане
"Алфа Куолити" осигурява обучение и подкрепа за развитие на знанията и уменията.

Изискуеми документи

  1. Професионална биография на български език с актуална снимка – образование, допълнителни обучения, професионален опит, текущ работодател, заемани позиции и свързани с тях задачи и отговорности.
  2. Удостоверения от обучения по Lean, TQM, SPC и други, свързани с темата на конкурса.
  3. Самооценка за степента на познаване и владеене на различните Lean инструменти.
  4. Мотивационно писмо, от което да проличи разбиране на дейността на "Алфа Куолити" и нагласа за вписване в идеите и принципите на нашата фирмена култура.
  5. Препоръки (само ако те съдържат оценки за успешно въведени Lean инструменти).

Адрес за представяне на документите: office@alphaquality.org

Ще известим одобрените по документи кандидати за следващите етапи на подборната процедурa