Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Очаквайте скоро дата и място на провеждане

Целта на обучението е да се запонаем и да се научим как правилно да прилагаме чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Да направим работното място по-безопасно, по-здравословно и по-производително.

Обучението се провежда съгласно изискванията за ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:

  • длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите  на процеси;
  • органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ);
  • лица, провеждащи инструктажи ((начален, периодичен, инструктаж на работното място, ежедневен и извънреден);
  • членове на Комитети и Групи по условия на труд.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

09:30 - 10:00

Регистрация

10:00 - 11:00

Съдържание на ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ по безопасност и здраве при работа.

11:00 - 11:15

Кафе пауза

11:15 –12:15

ИНСТРУКТАЖИ  – програми, казуси от практика, документиране.

12:15 – 13:00

Обедна почивка

13:00 – 14:00

ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ до момента на обучението

14:00 – 14:15

Кафе пауза

14:15- 15:15

Подготовка на годишна програма за обучение по ЗБУТ

15:15 – 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:30
Подготовка на програма за задължителните обучения на лицата, съгласно нормативните изисквания
16:30 – 17:00
Свободна дискусия

Методи на преподаван
Обучението включва лекционни блокове, с мултимедийни презентации и време за дискусии по най-актуалните въпроси.

Водещ
инж. Жана Петорва - водещ одитор и консултант по стандартизирани системи за управление BH OHSAS 18001; ISO 14001: IFS; HACCP; ISO 22000. Участва в диагностики проектни екипи.

Място на провеждане: СОФИЯ, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Време: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа

Регистрация:  09.30 часа

Цена:  124 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org