Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ИНДУСТРИАЛНА ЛОГИСТИКА И ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРИНГ

07 и 08 декември 2017 г. ❖ София

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители, мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането, производствени мениджъри, индустриални инженери

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да представи принципите и добрите практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма (входна логистика – закупуване и производствено коопериране) и вътре в индустриалната фирма (вътрешна логистика – движение на материали и полуфабрикати между работни места и производствени звена)

ТЕМАТИКА

 • елементи от Теория на опашките;
 • елементи от Теория на запасите;
 • начални знания за Логистиката;
 • перспективно и текущо планиране на запасите;
 • оперативно управление на запасите;
 • вътрешно заводска логистика;
 • складове и складово стопанство;
 • подбор, оценка и работен контакт с доставчика;
 • сътрудничество с и развитие на доставчика;
 • документиране на логистичната система.

ВОДЕЩ

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Публично обучение
 • Фирмено обучение на място
 • Индивидуално обучение на място или в наша зала

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

Виж програмата на семинара
ДЕТАЙЛИ ЗА ПУБЛИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Място на провеждане
София, кв. Лозенец,
бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

виж на картата

Продължителност
2 дни, от 9.00 до 18.00 часа

Регистрация
08.30 - 08.45 часа

Цена 
560 лв. (без ДДС) за един участник в публично обучение
Цените включват удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия
и помощни учебно-методически материали
Алфа Куолити издава удостоверения
за успешно участие в обученията по отделните теми


Плащане по банков път
IBAN: BG41FINV91501015182570,
BIC: FINVBGSF

Отстъпки 

 • 10% за повече участници
  от една фирма/организация

Нощувки
За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право
на отстъпка в х-л Легенди
за гр. София

Допълнителна информация:
В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org