Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЮЛНЦ)

Очаквайте скоро дата и място на провеждане

Семинарът „Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел“ има за цел да обясни ключовите процеси, които обхващат управлението на тези организации. Обучението обхваща въпроси като: стратегическо управление и вземане на решения, структури и системи (включително мониторинг и финансово управление), генерирането на финансови ресурси,
както и подобряване на цялостната организационна производителност.

  • обогатяване на познанията, отнасящи се до правните и икономически аспекти на финансовия капацитет на ЮЛНЦ;
  • разбиране на интегрираната система от показатели за анализ на дейността на ЮЛНЦ;
  • помогне на мениджърите на ЮЛНЦ да използват ресурсите ефективно;
  • подобряване на отчитането на ЮЛНЦ пред държавните органи и донорите;
  • придобиване на умения от страна на ръководството на ЮЛНЦ за постигане на финансова устойчивост в дългосрочен план.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за мениджъри, финансови мениджъри и главни счетоводители на неправителствени организации

В рамките на обучението „Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)“ ще бъдат разгледани следните теми:

  1. Специфични нефинансови показатели за оценка на дейността на ЮЛНЦ.
  2. Показатели за финансова жизнеспособност на организациите с нестопанска цел.
  3. Анализ на регламентираната и основната дейност на юридическите лица с нестопанска цел.
  4. Доклад за дейността на юридическите лица с нестопанска цел.
  5. Управленски специфики в организацията на дейността (и нейното отчитане) на юридическите лица с нестопанска цел.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

08.30 – 09.00      Регистрация на участниците
09.00 – 10.30      Първо семинарно занятие. Специфични нефинансови показатели за оценка на дейността на ЮЛНЦ. Показатели за финансова жизнеспособност на организациите с нестопанска цел (Част 1)
10.30 – 11.00      Кафе-пауза
11.00 – 12.30      Второ семинарно занятие. Показатели за финансова жизнеспособност на организациите с нестопанска цел (Част 2)
12.30 – 13.30      Обедна почивка
13.30 – 15.00      Трето семинарно занятие. Анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел – примери от практиката. Доклад за дейността на ЮЛНЦ
15.00 – 15.30      Кафе пауза
15.00 – 15.30      Четвърто семинарно занятие. Управленски специфики в организацията на дейността (и нейното отчитане) на юридическите лица с нестопанска цел

ВОДЕЩ

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел.  Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери” и „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора” (на CD), както и на над  200 публикации в специализирани и периодични издания, по тематики, свързани с анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анали. Има научни разработки областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация
и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията

Място на провеждане: СОФИЯ, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1 ~ ВАРНА, ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид - конферентна зала

Продължителност на курса: 1 ден, от 9.30 до 17.00 часа

Регистрация:  09.00 часа

Цена:  285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация
Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org