Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

SPC (Statistical Process Control)

13 декември 2017 г.

SPC е удобен и многоцелеви инструмент за оползотворяване на информацията, съдържаща се в наличните или достъпни данни – и за нуждите на оперативния, и на стратегическия мениджмънт. Умението да "разчитаме" и разбираме информацията в данните, които получаваме постоянно и отвсякъде, ни помага да вземаме по-адекватни и по-верни решения. SPC се използва не само в автомобилостроенето, но и във всички сфери на човешка активност, в които се генерират данни, чиято представителност и достоверност е достатъчна за извеждане и проверка на статистически хипотези относно стойностите или зависимостите на тези данни.
Семинарът по SPC е подходящ за ръководители и специалисти от индустрията и реалния сектор.
Освен че е основен методически арсенал на мениджърите и специалистите по осигуряване и контрол на качеството, SPC помага на конструкторите и изпитателите, на технолозите и индустриалните инженери, на ремонтния персонал, на търговците, логистиците и байерите, на икономистите и финансистите, на всички хора, които анализират данни и търсят зависимости.

Не са нужни знания по статистика или алгебра по-високи от тези, необходими в ежедневието.

В този семинар ще говорим на понятен език. Ще търсим примери от Вашата практика. Ще предложим решения, които да Ви помогнат да приложите наученото за SPC, веднага. Обучението е фокусирано върху:

 • оценка на важността на добре структурираната и годна за използване информация;
 • кога и защо да прилагаме статистически методи за управление на процеси;
 • как да прилагаме подходящия статистически метод във всяка ситуация;
 • представяне на данни и резултати от анализи (чрез таблици, графики, диаграми) и още.

АУДИТОРИЯ

Мениджъри и специалисти по осигуряване и контрол на качеството

АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Оценка на важността на добре структурираната и годна за използване информация

  Избор на подходящ статистически метод във всяка ситуация

  Прилагане на статистически методи за вземане на решения

  Представяне на данни и резултати от анализи (чрез таблици, графики, зависимости)

ТЕМАТИКА
Тема 1: Припомняне на класическите методи за взимане на решение
 • Диаграми на процеса
 • Чек листове
 • Хистограми
 • Парето анализ
 • Причинно-следствена диаграми на Ишикава
 • Контролни карти
 • Тема 2: Ще се задълбочим в контролните карти, как да ги четем. Кога, какви контролни карти са ни необходими
 • Кои параметри
 • Кога имаме проблем
 • Кога наближава проблем
 • Кога проблемът е отминал наистина
 • Кога има промяна в процеса
 • Кога да очакваме проблем, кога да вземем мерки
 • Тема 3: Входящ контрол - партидата приемлива ли е, или не?
 • Когато имаме количествени параметри – примерно брой съответстващи елементи
 • Когато имаме качествени параметри – примерно категории като има/няма, цвят
 • Тема 4: Методи при разработване или подобряване на продукт
 • FMEA – анализ на отказите, как се получават и какво причиняват
 • Планиране на експеримента
 • Построяване на регресионен модел
 • Оптимизация и намиране на най-добрите параметри на процеса
 • Тема 5: Какво може и какво не може да се постигне с SPC?
 • Заключителна дискуси
 • Затова в този курс ще говорим на понятен език. Ще търсим примери от Вашата практика. Ще предложим примери, които да Ви помогнат да приложите наученото за SPC, веднага

  ВОДЕЩ

  инж. Камен Кънев – водещ консултант и лектор в Алфа Куолити България

  МЕТОД НА РАБОТА

  Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

  Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

  Място на провеждане: СОФИЯ, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

  Продължителност: 1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

  Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

  Цена:  285 лв, отделно ДДС
  Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

  Плащане по банков път:
  IBAN: BG41FINV91501015182570
  BIC: FINVBGSF
  Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

  Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

  Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
  тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
  e-mail: office@alphaquality.org