Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

РАБОТА В ЕКИП. ИНФОРМИРАНОСТ НА ЕКИПА

22 ноември 2017 г. ❖ София

Целта на обучението е да осъзнаем, че сме екипни същества, че можем да работим и живеем по-добре заедно. Изграждането и ръководенето на мотивиран и ефективен екип зависи, както от подбора на членовете на екипа, така и от взаимоотношенията между тях и личностните им качества.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено, както за ръководителите на екипи, така и за членовете им. За всички онези, които смятат, че освен разпределението на работата в екипа, трябва да се регулират, култивират и усъвършенстват взаимоотношенията между членовете.

ТЕМАТИКА

  • Формиране на екип и етапи на развитие на екипа
  • Информираност в екипа. Комуникации. Ефективност на комуникациите
  • Активно слушане
  • Взаимоотношения в екипа
  • Толерантност и емпатия

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри

ВОДЕЩ

Виолета Найденова е Електроинженер с 25 годишен стаж в производството. Бивш Мениджър по качеството в производствения сектор. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2006 година. Виолета има богат опит в оргнизационните процеси и управлението на проекти, за което са и помогнали добрите умения за координация и управление на времето

Място на провеждане: СОФИЯ, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

ВАРНА, ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид - конферентна зала

Време: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа

Регистрация:  09.30 часа

Цена:  185 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF

Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org